Služby

Projektování technologických staveb a strojírenství

Zajišťujeme komplexní dodávky inženýrských služeb v oblasti přípravy a realizace technologických staveb se zaměřením na strojírenství, energetiku a petrochemie včetně elektrických části a řídících systémů. Proces přípravy stavby zajišťujeme od vypracování architektonické studie přes všechny následné stupně vypracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost až po autorský dozor projektanta.

Projektování fotovoltaických elektráren 

Nabízíme kompletní servis pro váš projekt od zajištění smlouvy o připojení, technicko-ekonomické studie, vhodného dotačního titulu, přes zpracování projektové dokumentace ve všech jejich stupních až po získání všech potřebných stanovisek a povolení k připojení k distribuční soustavě.

 

Dotační poradenství

 - Představíme vám aktuální dotační tituly z evropských i státních fondů a poradíme, které jsou vhodné pro váš podnik.

- Zajistíme komplexní administraci dotačních programů (připravíme, podáme a vyřídíme žádost o dotaci).

- Po získání dotace zajistíme, aby bylo vše podle dotačních pravidel a podmínek.

Předprojektové přípravy a technicko-ekonomické studie

Zpracujeme Vám analýzy a navrhneme nejvhodnější technicko-ekonomické a úsporné opatření. Připravíme technicko-ekonomické studie, na základě, kterých je následně vytvořen nejvýhodnější mix technických řešení a způsob financování.

Mapování dronem

Jsme držiteli povolení od Úřadu pro civilní letectví k provozování leteckých prací naším bezpilotním dronem s termovizí.

Pořízená data využíváme v návazných inženýrských činnostech, např. pro tvorbu 3D modelů, ortofoto map, k diagnostice stavu a provozu FVE atd.


Inženýrská činnost

Inženýrská činnost a zajištění všech povolení včetně související administrativy a jednání s dotčenými orgány.

Řízení realizace

Služby spojené s řízením stavby, především pak kompletní řízení projektu (jednání s investorem, příprava realizace, plánování, zajištění kvalitativních požadavků, nastavení rozpočtu projektu atd.).

 

Energetické audity

Energetický audit vám pomůže najít vhodný způsob, jak ušetřit za energie.

- Zhodnotí stav energetického hospodaření.

- Navrhne energeticky a finančně úsporná opatření.


Průkazy energetické náročnosti budov

Průkaz energetické náročnosti budovy je dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy. Slouží i jako prokázání úspor spotřebované energie, které vyžadují dotační programy.