O nás

VARREA je společnost zabývající se projektováním technologických staveb v oblasti strojírenství, energetiky, petrochemie a fotovoltaických elektráren včetně elektrických části a řídících systémů.

Naše služby zahrnují činnosti od studie až po získání stavebního povolení a zajištění žádosti o dotaci z dostupných fondů EU.

VARREA byla založena s cílem poskytovat komplexní inženýrské služby v oblasti projektování technologických staveb, poradenství, konzultací a stavebního dozoru při realizaci staveb.

Jsme držiteli osvědčení o autorizaci ČKAIT ve všech oborech a také dalších osvědčení a certifikátů jako např. IWE (INTERNATIONAL WELDING ENGINEER), IWT (INTERNATIONAL WELDING TECHNOLOGIST), 194/2022 Sb. (odborná způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních) atd.

Zajišťujeme komplexní dodávky inženýrských služeb v oblasti přípravy a realizace technologických staveb se zaměřením na strojírenství, energetiku a petrochemii včetně elektrických části a řídících systémů. Proces přípravy stavby zajišťujeme od vypracování architektonické studie přes všechny následné stupně vypracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost až po autorský dozor projektanta.

Nabízíme kompletní servis projekty FVE od zajištění smlouvy o připojení, technicko-ekonomické studie, vhodného dotačního titulu přes zpracování projektové dokumentace ve všech jejich stupních až po získání všech potřebných stanovisek a povolení k připojení k distribuční soustavě.

Dále nabízíme zajištění činnosti QA/QC jak v před-realizační, tak i realizační fázi, inspekcí ve výrobě a na stavbách, Koordinátora BOZP, technika BOZP a kompletní administraci projektu.