VARREA s.r.o.

"VARREA: Projektování technologických staveb a fotovoltaických elektráren"

O nás

VARREA je společnost zabývající se projektováním technologických staveb v oblasti strojírenství, energetiky, petrochemie a fotovoltaických elektráren včetně elektrických části a řídících systémů.

Naše služby zahrnují činnosti od studie až po získání stavebního povolení a zajištění žádosti o dotaci z dostupných fondů EU.

VARREA byla založena s cílem poskytovat komplexní inženýrské služby v oblasti projektování technologických staveb, poradenství, konzultací a stavebního dozoru při realizaci staveb.

Číst dále

Služby

Projektování technologických staveb a strojírenství

Zajišťujeme komplexní dodávky inženýrských služeb v oblasti přípravy a realizace technologických staveb se zaměřením na strojírenství, energetiku a petrochemie včetně elektrických části a řídících systémů. Proces přípravy stavby zajišťujeme od vypracování architektonické studie přes všechny následné stupně vypracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost až po autorský dozor projektanta.

 

Projektování fotovoltaických elektráren

Nabízíme kompletní servis pro váš projekt od zajištěnísmlouvy o připojení, technicko-ekonomické studie, vhodného dotačního titulu, přes zpracování projektové dokumentace ve všech jejich stupních až po získání všech potřebných stanovisek a povolení k připojení k distribuční soustavě.

 

Dotační poradenství

- Představíme vám aktuální dotační tituly z evropských i státních fondů a poradíme, které jsou vhodné pro váš podnik.

- Zajistíme komplexní administraci dotačních programů (připravíme, podáme a vyřídíme žádost o dotaci).

- Po získání dotace zajistíme, aby bylo vše podle dotačních pravidel a podmínek.

Předprojektové přípravy a technicko-ekonomické studie

Zpracujeme Vám analýzy a navrhneme nejvhodnější technicko-ekonomické a úsporné opatření. Připravíme technicko-ekonomické studie, na základě, kterých je následně vytvořen nejvýhodnější mix technických řešení a způsob financování.

Kontakt

VARREA s.r.o.

Adresa
Mírová 502/38, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Kontakt
+420 777 93 75 91
info@varrea.cz